Wyjaśniono genetyczną historię zafrykanizowanych pszczół miodnych

7 kwietnia 2017
Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali zsekwencjonowali genomy agresywnych, zafrykanizowanych pszczół miodnych, które skutecznie rozprzestrzeniły się po przede wszystkim po obu Amerykach. Analiza porównawcza wskazała na jeden rejonów genomu, a znalezione tam geny mogą pomóc w wyjaśnieniu inwazji tych pszczół hybrydowych.

W 1956 r. niewielka liczba pszczół miodnych z Afryki została przypadkowo wypuszczona w Brazylii. To, co nastąpiło później, było biologiczną inwazją na niespotykaną dotąd skalę. Mieszańce lokalnych szczepów hodowlanych i afrykańskich pszczół – zwanych też „zabójcami” (killer bees) z powodu bardzo agresywnego żądlenia – szybko rozprzestrzeniły się i aktualnie są obecne w większej części zarówno Ameryki Północnej jak i Ameryki Południowej. Inwazyjne populacje zaczęły powodować problemy w branży pszczelarskiej, a także stały się groźne dla zdrowia ludzi.

Dokładna struktura genetyczna afrykańskich pszczół i powody ich niezwykłego sukcesu do tej pory nie były znane. Nowe badania przeprowadzone przez grupę badawczą Mathewa Webstera na uniwersytecie w Uppsali wraz ze współpracownikami z Wielkiej Brytanii i Brazylii odpowiedziały na te pytania poprzez sekwencjonowanie genomów 32 afrykańskich pszczół i porównanie ich z genomami pszczół miodnych zebranymi na całym świecie w poprzednich badaniach. Pozwoliło to na odtworzenie ewolucyjnej historii afrykańskich pszczół i zidentyfikowanie genów istotnych dla ich adaptacji oraz rozproszenia.

W badaniu wyróżniono jeden szczególny region genomu:


Chociaż większość genomów zafrykanizowanych pszczół jest podobna do pozostałych populacji z Afryki, region ten jeszcze ściślej był podobny do tego, który jest obecny u populacji z Europy, które były hodowane w Brazylii przed uwolnieniem pszczół afrykańskich. To sugeruje, że przejęcie europejskiej wersji tej części genomu pszczelego dało zafrykanizowanym pszczołom przewagę ewolucyjną. Poprzednie badania wiązały geny w tym rejonie z wielkością jajników i strategią zdobywania pokarmu.

Naukowcy podkreślają, że hybrydyzacja pomiędzy różnymi populacjami jest ważnym procesem ewolucyjnym. Za jej pośrednictwem powstają istotnie różne kombinacje genetyczne, które w obliczu selekcji naturalnej dają większe pole do przetrwania i dalszego sukcesu. Był to kluczowy czynnik na drodze do niezwykle skutecznej inwazji zafrykanizowanych pszczół miodnych.

Źródło: Uppsala University.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *