Gołębie pocztowe są w stanie przekazywać wiedzę z pokolenia na pokolenie

25 kwietnia 2017
Według badaczy z Uniwersytetu w Oxfordzie, gołębie pocztowe są w stanie grupowo dzielić się umiejętnościami oraz wiedzą z pokolenia na pokolenie, analogicznie do ludzkiej kultury zbiorczej. Do tej pory uważano, że tylko niektóre naczelne są zdolne do tak złożonych zachowań społecznych.

Takao Sasaki i Dora Biro przeprowadzili badanie polegające na kontroli jakości nawigacji w locie. Wymieniali osobniki w parach ptaków, które otrzymały specyficzne zadanie nawigacyjne. Dziesięć grup ptaków wypuszczono z tego samego miejsca, a pokoleniowe zmiany symulowano ciągłą wymianą ptaków znających trasę z ptakami niedoświadczonymi. Hipotetycznie, te osobniki mogłyby przekazać swoją wiedzę na temat trasy następnej parze (następnemu pokoleniu) i w ten sposób powiększyć inteligencję zbiorową (collective intelligence), by jakość nawigacji podniosiła się.

Dane z eksperymentów wykazały, że z upływem czasu uczeń rzeczywiście staje się nauczycielem. Wyniki homoseksualne par poprawiały się stale przez pokolenia – usprawniały trasę do coraz skuteczniejszej postaci. Późniejsze grupy pokoleniowe w końcu osiągnęły lepsze wyniki niż jednostki, które przelatywały solo lub w grupach, które nigdy nie zmieniły członkostwa. Drogi powrotne okazały się być bardziej podobne w kolejnych pokoleniach tego samego łańcucha par, niż w ich obrębie, wykazując pokoleniowy transfer wiedzy lub nawet „kulturę” tras.

Takao Sasaki: „Swego czasu naukowcy sądzili, że tylko ludzie mają zdolność poznawczą do gromadzenia wiedzy jako społeczeństwo. Nasze badania wykazują, że gołębie dzielą te zdolności z ludźmi, przynajmniej w obszarze stopniowej poprawy behawioralnej w czasie. Niemniej jednak nie twierdzimy, że osiągają to poprzez te same procesy”.

Kiedy ludzie dzielą się wiedzą i przekazują wiedzę przez wieki, nasza kultura staje się bardziej złożona z biegiem czasu, istnieje wiele dobrych przykładów na to z produkcji i inżynierii. W przeciwieństwie do tego, gdy proces występuje pomiędzy gołębiami domowymi, końcowym rezultatem jest zwiększenie wydajności (w tym przypadku nawigacja), ale niekoniecznie złożoność zachowania. (…) Nasze wyniki sugerują ponadto, że kumulująca się kultura nie wymaga zaawansowanych zdolności poznawczych, jak wcześniej przypuszczano.”

Dora Biro: „Sądzimy, że najważniejszą nowością jest fakt, że stopniowa poprawa, którą widzimy, nie wynika z nowych pomysłów na poprawienie trasy zaproponowanych przez pojedyncze osobniki. Zamiast tego, konieczne innowacje w każdym pokoleniu pochodzą z formy zbiorowej inteligencji, która powstaje dzięki parom ptaków rozwiązujących problemy wspólnie – innymi słowy ‚co dwie głowy to nie jedna'”.

W przyszłości zespół zamierza zweryfikować czy analogiczne zjawiska są obecne u innych gatunków organizujących się w wielopokoleniowe grupy społeczne.

Źródło: Oxford University.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *