Homo naledi żył obok Homo sapiens 236 – 335 tysięcy lat temu!

11 maja 2017
W 2013 speleolodzy przemierzający rekreacyjnie jaskinie w Republice Południowej Afryki odkryli szczątki ludzkie. Wkrótce okazało się, że to prawdopodobne pozostałości osobnego gatunku, któremu nadano nazwę Homo naledi. W 2015 doszło do złożonej operacji wydobycia kości. Po dwóch latach dokładnych badań, kilka dni temu zespół badawczy pod przewodnictwem Lee R. Bergera umieścił ten gatunek na osi rozwojowej rodzaju Homo.
Ze względu na niektóre prymitywne cechy, pierwotnie Homo naledi stawiano nawet 3 miliony lat temu. Okazuje się jednak, że żył obok naszych przodków w Afryce kilkaset tysięcy lat temu.

Badacze użyli wielu niezależnych metod datowania. Geologiczna egzaminacja warstw została potwierdzona rozpadem promieniotwórczym uranu, radonu, toru, a także metodą rezonansu spinu. Minimalny wiek szczątków został określony jako 200 tysięcy lat (+70/-61), natomiast maksymalny wiek na 414 tysięcy lat. Prawdopodobniejszy przedział to 236 – 335 tysięcy lat. Pierwszy autor badania, Paul Dirks, sugeruje, że górne datowanie jest mniej dokładne i w trakcie dalszych prac może przesunąć się nieco dalej, jednak nie zmieni ono faktu relatywnie niedalekiej bytności tego gatunku.

National Geographic bardzo dobrze podsumowało kluczowe cechy morfologiczne Homo naledi:


W oczy rzuca się kontrast cech. Czaszka o zaawansowanej budowie, długie i silne nogi, a także stopy przystosowane do długiego wysiłku sugerują nowoczesność, bliskie powiązanie z Homo sapiens. Jednocześnie ramiona, biodra i palce rąk są prymitywne i bliższe nadrzewnemu trybowi życia.

W kontekście tak niedawnego datowania, badacze sugerują porzucenie terminu „przodka” odnośnie Homo naledi. Prawdopodobnie to była jedna z bocznych gałęzi rodzaju Homo, która wyginęła razem z pozostałymi liniami, oczywiście prócz Homo sapiens.

Nadal nie wiadomo nic na temat zachowań Homo naledi. Budowa dłoni umożliwiała już posługiwanie się narzędziami. Specyficzna lokalizacja szczątków, które są umieszczone głęboko w jaskinii po wielu zwężeniach, może być wyjaśniona nawet rytuałami pogrzebowymi:

Zespół badawczy wrócił już do dalszych prac nad jaskiniami, które tym razem skupią się na poszukiwaniu ewentualnych śladów kulturowych, a także możliwego szczątkowego materiału genetycznego.

Źródło: Science.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *