Puls Biologii

Codziennie nowe:     

Biologiczne zdjęcie dnia magazynu The Scientist EurekAlert Biology

Biologia molekularna

Biologia molekularna wyjaśnia budowę i znaczenie: genów, RNA oraz białek. Biolodzy molekularni szczegółowo charakteryzują przepływ informacji od DNA przez RNA do białka (znany jako dogmat biologii molekularnej), w tym regulację ekspresji genów, transkrypcję, dojrzewanie RNA, translację, fałdowanie białek. Kluczowe techniki badawcze obejmują rekombinację i klonowanie DNA, a także analizę struktury RNA i białek.

(Za: „Podstawy biologii molekularnej”, Lizabeth Allison, przedmowa)

Gen DUX4 inicjuje rozwój embrionalny

Wniknięcie plemnika do komórki jajowej uruchamia kaskadę zdarzeń, które tworzą zygotę – pierwszą komórkę nowego organizmu, zawierającą cały genom. Do ekspresji genów w nim zawartych dochodzi dopiero po podziałach zygoty na kolejne komórki. Mechanizm ten nazywa się „aktywacją genomu zarodkowego” (zygotic genome activation – ZGA). Jego molekularna przyczyna nie była do tej pory znana, jednak […]

Czytaj dalej →

[Znalezione] Wywiad z genetykiem prof. Pawłem Golikiem

„Od cegły do architektury jest dość daleko, a my jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Trzymając się języka metafor: zadaniem dla biologii XXI wieku będzie zrozumienie architektury. Bo o samej cegle, czyli o pojedynczym genie, wiemy już bardzo dużo i to jest ogromne osiągnięcie biologii XX wieku.” Za chwilę przekierujemy Cię do znaleziska. Jeśli to […]

Czytaj dalej →

Wąglik wytworzył w procesie ewolucji otoczkę RNA mylącą układ odporności

Naukowcy z Harvardzkiej Szkoły Medycznej odkryli, że ludzki układ odpornościowy początkowo wykrywa obecność zarodników wąglika dzięki rozpoznaniu cząsteczek RNA, które otaczają powierzchnię przetrwalników. Niestety mechanizm ten jest przyczyną utrudnionej dalszej odpowiedzi immunologicznej organizmu, który po wykiełkowaniu bakterii wąglika zazwyczaj nie jest w stanie odpowiednio skutecznie zareagować. Wąglik jest powodowany przez bakterie Bacillus anthracis, wyposażone w […]

Czytaj dalej →

Komórki tworzące barierę krew-mózg mają inne pochodzenie niż sądzono

Badacze z amerykańskiego NIH pracujący z modelowymi organizmami Danio rerio określili pochodzenie komórek chroniących mózg. Dotychczas sądzono, że są związane z układem odpornościowym. Okazuje się jednak, że wywodzą się z układu krążenia. Te podstawowe badania naukowe mogą nieść istotne konsekwencje dla zrozumienia pogorszenia działania mózgu wraz z wiekiem, a także infekcji HIV postępującej w mózgu. […]

Czytaj dalej →

Wiązania białko-DNA mniej stabilne niż dotychczas sądzono

Badacze z amerykańskiego Uniwesytetu Northwestern wykazali, że istotne wiązanie białko-DNA może zostać przerwane przez wolne białka pływające wokół. To odkrycie rzuca nowe światło na mechanizmy kontroli ekspresji genów. John F. Marko, profesor biologii molekularnej, fizyki i astronomii w Northwestern w Weinberg College, wyjaśnia: „Sposób oddziaływania białek z DNA determinuje biologiczną aktywność wszystkich żywych organizmów. Jakiekolwiek […]

Czytaj dalej →

Postęp na drodze do „stworzenia życia na nowo”: 6,5 syntetycznych chromosomów

Błyskawiczny rozwój technologii biologicznych w ostatnich latach umożliwił podjęcie pierwszych poważnych prób stworzenia organizmów z genomem przepisanym na nowo przez człowieka. Przygotowanie całkowicie syntetycznego, w pełni kontrolowanego materiału genetycznego organizmu pozwali w zasadzie na stworzenie życia na nowo – możliwości będą ograniczone już tylko zrozumieniem skutków dokonywanych zmian. Doniosłych postępów w tej dziedzinie dokonał rok […]

Czytaj dalej →

Większość lncRNA ma funkcje, a niektóre są powiązane z chorobami

Dawniej sądzono, że wszystkie biologiczne szlaki są pochodną genów przepisywanych na mRNA, które następnie jest tłumaczone na białka. Dziś wiemy, że mRNA stanowi średnio tylko 4% komórkowego RNA. Kolejne badania sugerują coraz większą rolę niekodujących nukleotydów. Jedne z nich opublikowała grupa badawcza z japońskiego instytutu RIKEN, która utworzyła atlas 27 919 długich niekodujących RNA obecnych […]

Czytaj dalej →

Gen pochodzący z mięśni mógł dać początek ludzkiej świadomości

Osteocrin to gen ulegający ekspresji przede wszystkim w mięśniach szkieletowych wszystkich ssaków, znany z udziału we wzroście kości i mięśni. Zespół neurologów ze Szkoły Medycznej w Harvardzie odkrył, że osteocrin jest rozlegle używany również w korze mózgowej ssaków naczelnych, która odpowiada za większość wyższych funkcji myślowych. Mniej inteligentne ssaki nie wykorzystują tego genu w mózgu, […]

Czytaj dalej →

Tagi: Co to Biologia molekularna? Definicja, badania, wiadomości, blog, informacje, studia, praca.