Puls Biologii

Codziennie nowe:     

Biologiczne zdjęcie dnia magazynu The Scientist EurekAlert Biology

Powstanie życia

4 miliardy lat temu były obecne na Ziemi chemiczne budulce życia: nukleotydy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe. Zagadką jest proces połączenia tych związków w pierwszą protokomórkę, która była w stanie replikować się oraz zapoczątkować ewolucję. W dzisiejszym żywym świecie większość kluczowych zjawisk przeprowadzają skomplikowane cząsteczki białek, jednak przed powstaniem życia nie było ich w ziemskich oceanach i jeziorach, stąd większość badaczy proponuje „świat RNA”, w którym przy powstawaniu życia kluczową rolę pełniły łańcuchy nukleotydów zdolne do samodzielnej katalizy. Nawet jeśli ta hipoteza zostanie udowodniona, pozostaje wiele wielkich pytań: jak uformowały się trwałe błony komórkowe zdolne do kontrolowanych podziałów? w jaki sposób doszło do rozpoczęcia przechowywania informacji w nukleotydach, do powstania pierwszego funkcjonującego genu? jak białka stały się molekularną maszynerią życia? czy możemy stworzyć na nowo życie w laboratorium?

(Za: Jack Szostak’s Search for the First Cell)

Tagi: Co to Powstanie życia? Definicja, badania, wiadomości, blog, informacje, studia, praca.