Puls Biologii

Codziennie nowe:     

Biologiczne zdjęcie dnia magazynu The Scientist EurekAlert Biology

O portalu

Portal średnio raz w tygodniu relacjonuje najważniejsze wiadomości z naukowego świata biologii, natomiast raz w miesiącu obszerniej opisuje jeden z fragmentów fascynujących nauk biologicznych. Ponadto stale aktywny jest facebookowy fanpage oraz twitterowy profil.

Podobnie jak Craig Venter i Daniel Cohen, wierzę że po stuleciu fizyki w XX wieku, nastąpiło stulecie biologii w XXI wieku (więcej).

W ramach wolnego czasu, pomiędzy pracą a studiami, meandruję wśród codziennych dziesiątków biologicznych nowości naukowych. Najciekawsze staram się przybliżyć polskiemu odbiorcy – filtr jest bardzo rygorystyczny, ponieważ możliwości czasowe pozwalają mi zazwyczaj tylko na jeden artykuł tygodniowo. Skupiam się na wzorowej poprawności merytorycznej (co nie znaczy że nie ma potknięć – jestem niezmiernie wdzięczny za ich wskazywanie!) i możliwie czytelnym języku. Unikam jak mogę plagi internetu jaką jest sensacyjność, sądzę że rzeczywistość zazwyczaj jest ciekawsza niż niedopowiedzenia i nadmierne uproszczenia (aczkolwiek nad niektórymi tytułami i leadami musi się unosić woń uproszczeń, wielu rzeczy nie da się zamknąć w kilku słowach).

Aktualnie portal ma dwojaki cel: z jednej strony popularyzację i przybliżanie fascynującego świata nauk biologicznych, a z drugiej strony przywiązanie mojej osoby do śledzenia postępów oraz nowości biologicznych. Barter na miarę zglobalizowanego świata 🙂

Krytyka mile widziana: rafal.grochala@op.pl